Projects

Meanwhile elsewhere 2016 – 2017        Samaan aikaan toisaalla 2016 – 2017

In Meanwhile elsewhere – project, pictures reflect my culture and my history. As a artist living in northern countryside my work portray also the current state of the northern countryside and environment. Is the northern countryside dying while most people do not care or even notice?
Most of the pictures have been taken in milieu of a remote abandoned house. Windows and reflections in them caught my interest. Windows create conflict. While taking pictures of them I felt that there were an other world waiting inside, yet unreachable for me. The reflections take the main role in most pictures. Outside world merges in with the inside creating it’s own reality. Instead of people the window reflects landscape, emptiness, own existence in it. The point being the absence of others, the own presence is emphasized.The border of reality and the other dimension fascinated me. These are the two dimensions I combined in my pictures. Momentarity became a important part of the project. Through a window I shot the opposite window or an object inside the building. This way I could catch two dimension in one picture, intertwining , creating an own reality.  In these pictures you can see what I saw when I pressed the shutter button.

Samaan aikaan toisaalla – projektin kuviini peilautui pohdintaa kulttuuristani. Koska olen pohjoisella maaseudulla asuva taiteilija kuvaan siten samalla pohjoisen maaseutua ja sen ympäristöä sekä nykytilaa. Tekeekö pohjoisen maaseutu kuolemaa useimpien siitä välittämättä tai edes huomaamatta?
Kuvasin ikkunalasin läpi vastapäistä ikkunaa tai kohdetta rakennuksen sisällä. Näin sain yhteen kuvaan kaksi ulottuvuutta, jotka kietoutuvat toisiinsa luoden oman todellisuuden. En nähnyt tarvetta lavastaa heijastuksia. Halusin niiden olevan luonnollisia ilman, että minä ohjaisin niitä millään tavalla. Otin kuvan heijastuksista juuri sellaisinaan, kuin ne luonnon muovaamana kuvissa esiintyivät, silloin kun painan kameran laukaisimesta. Näet siis kuvissani saman kuin minä kuvaushetkellä suljinta painaessani.
Todellisuuden ja toisen ulottuvuuden raja yllytti tutkimaan itseään. Näitä kahta todellisuutta sisäistä ja ulkoista, henkistä ja näkyvää olen yhdistellyt kuvissani. Tahdoin luoda katsojille uuden maailman, joka rakentuisi näistä kahdesta todellisuudesta.
Kun aloin yhdistellä näitä kahta ulottuvuutta, nousi hetkellisyys tärkeäksi osaksi työskentelyä projektissa. Kun kuvakulmaa vaihtoi parikin senttiä, heijastukset saattoivat muuttua merkittävästi. Tämä todellisuuden ja toisen ulottuvuuden raja kiehtoi minua. Heijastukset ja todellisuus luovat kuviin mielenkiintoista kerroksellisuutta jota oli antoisaa sekoittaa kuin myös yhdistelläkin kuvatessa. Etsin erilaisia valoja, kuvakulmia, juuri sitä ratkaisevaa hetkeä.
Mielenkiintoni kohdistui eritoten talojen ikkunoihin ja niistä tuleviin heijastuksiin. Tunsin niiden olevan kuin avoimia ovia, joiden takaa löytyisi jotain enemmän; ne linkittävät heijastukset ihmiseen, elämään ja elämiseen. Ikkunat luovat myös tiettyä ristiriitaa. Samalla kun ne ovat kutsu teoksen sisään, niin ne myös eristävät katsojan ulos. Ikkunoiden heijastukset kääntävät tarkastelupisteen takaisin katsojaan. Ikkunalasi ja sen heijastukset synnyttävät yhtäaikaisen läsnä- kuin poissaolonkin tunteen. Lasi on eräänlainen rajapinta, jonka takaa löytyy toinen maailma.
Suuri osa kuvista on otettu metsän keskellä sijaitsevan autiotalo-miljöössä. Maaseudulla ikkunoista heijastuu toisten ihmisten sijaan maisema, tyhjyyttä, omaa olemista siinä. Pääpaino on muiden poissaololla, tällöin oma läsnäolo korostuu. Autiotalon ikkunoita kuvatessani tunsin, että toinen maailma odotti sisällä, kuitenkin poissa minun ulottuviltani. Lasi eristi minut ulkopuolelle mutta näin silti lävitse. Heijastukset valtaavat pääroolin. Ulkoinen maailma sulautuu lopulta yhteen sisätilan kanssa muodostaen oman todellisuuden.

 


 

Moments  2015 – 2016

In Moments – project I photographed shapes and the movement of the seaside. Moments of Lights, shadows and movement. This kind of photography demands concentration, focusing to a possible event that might not happen. After thousands of photos I learned the rhythm of the sea and learned to use in my advantage, sometimes failing and sometimes succeeding. I also learned that nature surprises every time and it is an endless source of treasure if you really look and listen. With just honest presence in nature has calming and empowering effect. In some of the images there are split second moments created by the movement of the waves and the light. The second half of the images describe shapes of sand that the waves have crafted. These pictures of shapes in sand have no movement in the time of taking the picture but feel like they are still moving. The presence of waves stays in the pictures even though the water has left. Other aspects of the pictures are the movements of the waves, play of the light and shadow.How beautiful passing fractions of seconds the world has and how often we ignore them. Next wave, next sand grain destroy the perfect shape and detail and create something new and different instead.
Pictures are abstract enough to give every viewer an own personal angle to the artwork. The abstract nature of the pictures also makes them loose the scale and lets the viewer recreate their own. “Removing” the pictures from the photo site let the images speak for them selves, light and shapes created pictures in pictures. Every one can find their own “moment” in looking the pictures. I hope you enjoy my pictures and sometimes when in hurry you would stop to admire the passing moments of the world.

Moments – projektissani olen valokuvannut merenrannan muotoja ja liikettä. Valon, varjon ja liikkeen hetkiä. Tällainen kuvaus vaati itseltäni keskittymistä olennaiseen, siihen tapahtumaan joka voi tapahtua ja josta kukaan ei tiedä etukäteen. Siltikin tuhansia kuvia ottaessani opin tietyt meren rytmit ja opin käyttämään niitä hyväkseni, joskus epäonnistuen, joskus onnistuen. Opin myös, että luonto yllättää aina ja on todellakin loputon aarreaitta, kunhan sitä vain kunnolla katsoo ja kuuntelee. Pelkällä rehellisellä läsnäololla luonnossa on jo itsestään rauhoittava ja voimaannuttava vaikutus.
Osassa kuvia on ne sadasosasekunnin hetket jotka aaltojen liike ja valo saavat aikaiseksi, kun taas toinen puoli kuvista kuvaa hiekan muotoja jotka aallot ovat muovanneet. Nämä hiekan muotojen kuvat ovat kuvia joissa ei tapahdu itse liikettä kuvaus hetkellä mutta jotka siltikin tuntuvat olevan vielä liikkeessä. Aaltojen liikkeen läsnäolo näyttää viipyvän kuvissa, vaikka itse vesi on poistunut.
Toinen osa kuvista on aaltojen liikkeet, valon ja varjon leikit. Kuinka kauniita ohikiitäviä sadasosasekunnin hetkiä maailmassa onkaan ja kuinka usein jätämme ne huomiotta. Seuraava laine, seuraava hiekanjyvä tuhoaa täydelliset muodot ja yksityiskohdat ja luo tilalle jotain uutta ja erilaista.
Abstraktin luonteensa ansiosta kuvissa katoaa myös alkuperäinen mittasuhde ja katsoja voi luoda sen mielessään uudestaan omiin mittoihinsa. Kuvien ”poistaminen” kuvauspaikalta antoi itse kuvan puhua, valo ja muodot loivat kuvia kuvien sisään.